Karrier- és vallástörténet / Career and Religion 6

Voltumna

Please scroll down for the English version!

Bevezetés

A múlt heti Facebook szavazás eredményeként íme, a mai napon egy „etruszk metal” zenekart szeretnék Olvasóimnak prezentálni. Mivel nem éppen slágertémáról van szó, ezért a mai bejegyzés két, nagyjából egyenlő részre fog oszlani. Az első szakaszban az általánosnál is általánosabb és a könnyűnél is könnyebb bevezetést szeretnék nyújtani az etruszk kultúrába és annak megismerhető szegmenseibe, úgy, mint az eredet kérdése, társadalmuk, vallásuk vagy művészetük. A második szakaszban pedig ezen információk mentén az olasz Voltumna zenekar munkásságát szeretném bemutatni, összekötve az összegyűjtött háttértudást a banda dalaival. Kezdjük akkor a kötelező kérdéssel: „kik azok a brittek?” illetve, kik az az etruszkok?

Az etruszkok

Az első kérdésünk tehát, hogy honnan is erednek és merre tartottak az etruszkok, követhető történetük során? Három elmélet is létezik az etruszkok eredetével kapcsolatban: 1) Észak (mai Svájc környéke) felől települtek be Itáliába 2) Kelet felől, egészen Kis-Ázsia vidékéről érkeztek 3) őslakói a területüknek. Egyik elképzelést sem támasztja alá sem döntő régészeti sem döntő nyelvészeti bizonyíték, mindegyiknek megvannak a maguk támogatói és ellenzői is, így megállapodhatunk abban a nagyon rejtélyes középutas megoldásban, hogy nem tudjuk honnan jönnek. Az alant is látható térkép jól mutatja számunkra a legfontosabb területeket, ahol az etruszk-civilizáció virágzott. A főként a mai Toszkána (az etrusc szó torzulása tuscivá az alapja a terület mai elnevezésének) vidékén létrejött kultúra vagy kultúrák a Kr.e. 9. századtól (Villanova kultúra) 2. századig (Etruria római bekebelezése) léteznek, jelentős városokat alapítva, valamint részt vállalva koruk világpolitikájából is, elsősorban sikeres tengeri kereskedőként feltűnve. Nyelvük kutatásának egyik fontos alap lelete a Pyrgiből előkerült aranylemezek egy kétoldali szerződést rögzítenek, amelyek szerint az éppen felemelkedő Karthágó és az etruszk városok kereskedelmi szövetségre lépnek, mindezt közös kultusszal megerősítve.

A pelaszgokkal (a mai Görögország őslakói), esetenként a tengeri népekkel (pl. filiszteusok) is rokonított etruszkok közismert nevéből származik a Tirrén-tenger neve is, amely megerősíti jelentős tengeri jelenlétüket. Kereskedelmi kapcsolataik révén (amelynek alapján gazdag bányáik és fejlődő kézművességük adta) kapcsolatba kerültek koruk fontos európai kultúrnépeivel (elsősorban a görög törzsekkel), amely az etruszk világra is kiemelt hatással volt. A hagyományosan 12 nagyobb városból álló etruszk „liga” vagy szövetség (Dodecapoli) tagjai az alábbiak voltak: 1) Aritim (Arezzo); 2) Chaire (Cerveteri); 3) Clevsin (Chiusi); 4) Curtun (Cortona); 5) Perusna (Perugia); 6) Fufluna (Populonia); 7) Tarchuna (Tarquinia); 8) Vatluna (Vetulonia); 9) Veia (Veio); 10) Velathri (Volterra); 11) Velch (Volci); 12) Velzna (Orvieto). A nevezett városokon túl is alapítottak településeket, amelyek később, akár római kori akár későbbi városok alapját is képezhették (emiatt is problémás az etruszk régészet, hiszen rengeteg telepen mai is laknak emberek). A királysági és oligarchikus köztársasági berendezkedés palettáján mozgó etruszk városállamok igen erős befolyással voltak kulturális, társadalmi és politikai szempontból is a későbbi Rómára (hacsak éppen nem ők maguk alapították az Örök Várost).

Ahogy a fenti képen is jól látszik és ahogyan arra már korábban utaltam, a görög művészet és kultúra igen fontos hatást tettek az etruszk világra. Az ún. euboiai görög ábécé átvétele megindította irodalmuk lejegyzését, (kb. Kr.e. 6. század környéke), a Villanova korszak óta létező kerámiaművesség kiegészülve a fémművességükkel mutatja legjobban a hellén világgal való kapcsolatuk (elsősorban Attika és Ionia) benyomásait. A kollázson látható kentaurok, farkasember figura és tengeri szörnyeteg mind a görög kultúra (mind művészet, mind mitológia) hatásának nyomait húzza alá, azonban talán a leghíresebb etruszk lelet az „arezzoi kiméra” néven ismert bronzszobor (jobb felső kép). A kis-ázsiai mítoszok egyik rettentő szörnyetegét örökíti meg: a kiméra részben kecske, részben oroszlán és részben kígyó, lehelete mérgező, ezért csak Bellerophontész, a Pegaszosz lovasa tudja legyőzni az égből támadva a rémre. Mindezek jelentős befolyással voltak a korai római anyagi kultúrára is.

Vallásuk hagyományos indoeurópai jellegű politeizmus, funkcionális istenekkel, amelyek antropomorfizálódása elsősorban szintén görög hatásra történt meg. Itt szeretném megjegyezni, hogy az a közkeletű vélekedés, miszerint a római (és ezzel majdnem, hogy az etruszk) mitológia és vallás a görög világ „ctrl+c; ctrl+v”-szerű átvétele téves: az etruszkok és a latinok indoeurópai származását támaszthatja alá, hogy a lenyűgöző formavilágú görög vallási művészet formáit tudták a saját pantheonjukra vonatkoztatni, hiszen az istenalakok között alapvető az átjárás lehetősége. Tehát pl. Tin (az etruszk ég isten), Iuppiter és Zeus nem egymás másolása révén hasonló, hanem a közös gyökerek miatt. Más kérdés, hogy sok világosan görög vagy latin isten is bekerült a pantheonba (pl. Menrva vagy Artimi), de ez már csak jellemző a politeisztikus kultúrákra.

Vallásuk két ponton lesz még érdekes számunkra: egyrészt a temetkezés másrészt a divinációs vagy jóslási technikáik miatt. Kezdjük az utóbbival: a római köztársaság korában is jelentős jóslási technika az ún. béljóslás vagy zsigerjóslás, amely a megfelelő (általában birka) állat belső szerveinek, májának vizsgálata alapján következtetett az isteni erők akaratára. Sok hasonló technika létezik szerte a világban, de a haruspicium, vagyis az etruszk májjóslás talán az egyik legismertebb, főleg a fenti kép jobb oldalán látható májmodell miatt, amely oktatási segédeszköz lehetett a jövő haruspexei számára. Ennek jelentősége olyannyira kiemelt mind az etruszk mind a római kultúrában, hogy Disciplina Etrusca néven hivatkoznak rá. Művészetük fontos része továbbá a sírok és azok berendezése. A halomsíros vagy sírépítményes etruszk temetők (külön magyarázat nélkül: az etruszkoknál mind a hamvasztásos, mind a koporsós temetkezés ismert) szarkofágjai (pl.: fenti kép bal fele) gyakorta az elhunytakat lakomázó pozícióban (symposion forma) ábrázolják. Maguk az építmények pedig gazdagon díszítettek belülről, freskókkal illusztrálva a halál közelségét (alant a jobb kép: a madárfejű, kígyókarú Tulchulcha démon Théseusra leselkedik) vagy a túlvilági létet (bal alsó kép: alvilági lakoma).

Természetesen a teljes etruszk kultúra kivonatának a kivonatát tudtam most csak bemutatni, de talán ez elégséges illusztráció ahhoz, hogy lássuk a rómaiak egyik ősi szomszédja és esetenként ellensége mennyire jelentős és bonyolult nép volt. Bonyolultságuk elsősorban eredetük és kultúrájuk összetettségében mutatkozik meg, amelyet az igen elnagyoltan bemutatott politikai és vallási életük is csak aláhúz: archaikus és egészen előrehaladott elemek keverednek történelmük és világuk minden részén. Világos, hogy a római kultúra három etnikai alaprétege közül az egyik igen fontos az etruszk (a másik kettő a latin és a szabin), amely nem véletlenül inspirál olasz zenészeket arra, hogy zenéjükben elevenítsék fel e letűnt világot.

Voltumna

Másik főszereplőnk tehát a viterboi Voltumna, akiknek a zsánerét akár „etruszk metalként” is definiálhatnánk. A zenekar Lazioból származik, amelynek területe részben egyezik a régi Etruria területével, így a kérdés, „miért éppen az etruszkok?” máris megválaszolásra került. 2009 óta működnek, rengeteg tagcserén átesve az évek során. A legrégebbi tag, a korábban csak gitárosként szereplő, de 2018 óta a vokálokat is magára vállaló Haruspex (Michele Valentini). Jelenlegi társai Augur Veii (Edoardo di Santo) dobos és Phersu (Emiliano Natali) basszusgitáros. A zenekar neve és a zenészek művésznevei is az etruszk kultúrát idézik meg: Voltumna a kései etruszk vallás főistene, khthonikus (földben lakó) isten, aki talán az alvilág ura is egyben (központi kultuszhelye a mai Orvieto alatt található Velzna/Volsiniben volt fellelhető). A haruspexekről már volt szó, az augur az etruszk és/vagy szabin madárjósok megnevezése volt, amely ez esetben Veii (Veia) városának a nevével került kiegészítésre. A phersu etruszk szó jelentése „maszk” vagy „maszkos”. A tarquiniai „az augurok sírja” nevű sírkamrában talált freskókon látható maszkot viselő alakok neve, akik vagy állatokkal küzdenek vagy afféle színi előadást mutatnak be, tehát a phersu a görög színház lenyomata és a római gladiátorok előképe is lehet egyben.

A zenekar eddig 4 nagylemezzel és egy bemutatkozó EP-vel rendelkezik, amelyek tematikája tehát illeszkedik az etruszk mitológia, történelem stb. kérdéseihez. Érdekes, hogy a Voltumna borítói nélkülözik a hasonló zenei programmal működő zenekarok azon törekvését, hogy az igazán ismert régészeti leleteket alkalmazzák valamilyen módon illusztrációként a lemezekhez. Csupán a bemutatkozó EP, a Chimera borítóján találkozunk az arezzoi kiméra újraalkotásával. A többi borítón csak nyomokban tűnnek fel hasonló elemek, a Damnatio Sacrorum csuklyás jósnak tűnő figurái egy állati dög fölött állnak és a legelső alak a kezében annak szívét tartja, mintegy újragondolva a haruspicium technikáját, míg a Disciplina Etruscana lemez szintén csuklyás jós alakokat vonultat fel (a betakart fej a szentség közelében dolgozó emberek, jósok, papok tipikus viselete).

Az albumcímek viszont mindenképpen meglehetősen beszédesek: 1) a Chimera EP ahogy utaltam rá a kimérát hívja elő; 2) A Damnatio Sacrorum átkozott szertartást jelent, talán a pogány vallási praktikák összességére utalva; 3) a Disciplina Etrusca szintén szóba került már; 4) a Dodecapoli tehát a 12 fő etruszk város vallási jellegű szövetsége; 5) míg a Ciclope a görög mitológia küklopszaira utal, borítóján is egy hatalmas, egyszemű emberi koponyát ábrázolva.

A dalok tematikája meglehetősen színes. Találkozunk egy sor, az ismertetett vallási figurák rítusaival foglalkozó dallal (pl. Aruspice, Disciplina Etrusca), de előkerül az etruszk-római szembenállás is (Roma Delenda Est), amely a legyőzött etruszkok szemszögéből szórja dühét a kíméletlen rómaiakra. A 2017-es Dodecapoli lemez tizenkét dala a 12 várost veszi sorra, mindegyikhez valamiféle történelmi, mitológiai kérdést társítva. Így pl. a nyitó The Lion, the Goat, the Serpent – Arezzo kedvenc kiméránkról szól, az In Principium Tarquinii – Tarquinia a haruspiciumot boncolgatja újfent. De kiemelhetném a Reading the Flames – Vulci című dalt is, amelyben már a Rómával való háborúskodások is újra feltűnnek, ugyanúgy ahogy a War of Supremacy – Perugia címűben is, amely az utolsó etruszk város elfoglalását tárja elénk. Az etruszk nekropoliszok világát pedig az alant is hallható Itinere Inferi – Cerveteri kísérli meg illusztrálni.

Mind a klipekben, mind a zenekari fotókon láthatjuk, hogy a nyilván feketére vett, toga szerű, lepel ruhákat viselnek, amelyeket vörös egészít ki, szépen rávilágítva sok római kulturális elem etruszk eredetére, valamint a hasonló, mitológiai-ókori metal zenék rituális eszköztárára is. A jövőben a lepelben fellépő zenekaroknak szeretnék egy külön posztot szentelni, amelyben ezt a rituális díszletet fogom kicsit bővebben megvizsgálni. De visszakanyarodva kedvenc etruszkjainkhoz nem szabad elfelejteni az alant látható és a borítónak választott fotókon is a phersu viselését. Ez nem csak színpadi kellékként tökéletes, hangulatkialakító jegy, hanem magának talán a zenekarnak is afféle összefoglalása: akinek van rálátása az etruszk kultúra ilyen mélységeire, hogy az agresszióról és a színpadiasságról szóló metal színtérre ókori jellegű maszkban lép be, ókori jellegű zenét játszva, azt bizonyosan nem csak a levegőbe beszél, hanem a maga mélységeiben képes átlátni az adott kultúrát. Hiába kifejezetten underground zenekarról van szó, a jelenség, a „mitológiai újpogány metal” egy kifejezetten izgalmas példájával van a Voltumna esetében dolgunk, amely legénysége nem újrajáratja a római világot, hanem sokkal mélyebbre kíván népe múltjában elmerülni. A hosszúra nyúlt felvezetés és a tömör ismertetést kérem, bocsássa meg számomra az Olvasó, de jelen keretek között nem látom értelmét sorról-sorra végigvenni a Voltumna szövegeit. Akinek van rá igénye az könnyen hozzáférhet a szövegeikhez és maga is elmerülhet az etruszk világban, ezzel a nyomozás, a felderítés és az új ismeret megszerzésének bölcsészi izgalmában részesülve!

English version

Introduction

I had a short voting last week on Facebook, if my followers would want to read about “Etruscan metal” or “Sumerian metal”. The “Etruscan” option was victorious now I wish to present a band connected to this topic to my Readers. As it is not the most popular topic thus present post is going to be divided to two main parts. In the first section I would like to give a more general than general and lighter than light introduction to Etruscan culture and its yet discovered segments, such as the topic of origin, their society, religion or art. In the second part following the trail of the first one, we are going to meet the Italian band Voltumna. Let me start with an important question: who were the Etruscans?

The Etruscans

Our first question is who were the Etruscans, where did they come from and where did they approach during their recorded history? We may enumerate three main theories in connection with their origin: 1) they settled from the North (present day Switzerland); 2) they migrated from the East, from as far as Asia Minor; 3) they are indigenous in Italy. Neither theory is strengthened by decisive founds thus all of those had their supporters and critics, thus we may settle this with a rather mysterious answer: we do not know where did they come from. The map shown below show the main territory of Etruscan culture. Mainly the Etruscan cities laid in present day Toscana (the word ‘etrusc” is corrupted to ‘tusci’ to give the name of the territory) and flourished from 9th century BC (Villanova culture) to 2nd century BC (Roman occupation of the last Etruscan cities), founding great cities and taking part in the world politics of their era as seafarers and traders. In the research of Etruscan language, one of the main archaeological founding are the golden tablets of Pyrgi, a bilateral treaty between Carthage and some of the Etruscan states, strengthening it with a common cult.

The Etruscans, who were originated from Pelasgians or the ‘sea peoples’ (e.g. Philistines) were called by many names during ancient times, one of it gave the name of their neighbouring sea, the Tyrrhenian Sea, showing their importance in seafaring. Through their trade connections (based on their richness of mines and materials) they met all the important states and cultures of their time, mainly the Greek tribes, having a great impact on Etruscan civilization. The traditional league of Etruscan cities consisted of 12 cities (Dodecapoli): 1) Aritim (Arezzo); 2) Chaire (Cerveteri); 3) Clevsin (Chiusi); 4) Curtun (Cortona); 5) Perusna (Perugia); 6) Fufluna (Populonia); 7) Tarchuna (Tarquinia); 8) Vatluna (Vetulonia); 9) Veia (Veio); 10) Velathri (Volterra); 11) Velch (Volci); 12) Velzna (Orvieto). Besides the listed cities there are a host of other settlements recorded that served as a foundation for future cities, causing great difficulties for Etruscan archaeology as the sites to be dug are inhabited in the present moment as well. Ranging from monarchy to oligarchic republican forms of government amongst the city states, these settlements had a more than big impact on the development of Rome (according to some theories maybe Rome itself is an Etruscan city originally).

As it can be witnessed on the pictures above and as I hinted it earlier, Greek culture and art had its impact on Etruscan world. The ‘Euboiean’ alphabet ignited Etruscan literature (cca. 6th century BC), pottery (important since Villanova era) and goldsmith products were the mostly influenced by Greek techniques and motifs (main sources are Attica and Ionia). The centaurs, the werewolf and the sea monster underlines the named influence of Greek culture (and mythology), but maybe the most well-known Etruscan piece of art is the Chimera of Arezzo (right upper corner). The monster originating from the myths of Asia Minor is a composite one, mixed from a lion, a goat and a snake, with a venomous breath. Thus only the rider of Pegasos, Bellerophon could destroy the beast coming from the sky. These phenomena had also their influence on Roman culture as well.

Their religion bears the features of typical Indo-European pantheons with gods rendered to particular functions, reaching anthropomorphic form during the era of Greek influence. I would like to note here that spite the resemblances between Etruscan, Roman and Greek mythology we should not regard this phenomenon as a ‘copy-paste’ coming from Hellas: Etruscans and Latins could adapt Greek forms in the art of their gods and mythology because their pantheons shared very similar figures. Thus the god Tin (the sky god in Etruria), Iuppiter and Zeus are not the copies of each other but are common in their roots. It is another question that the pantheon of Etruria is expanded by Latin and Greek gods (e.g. Menrva or Artimi), but this is quite typical for polytheistic cults.

On two points are their religion is important for us now: on the one hand their funerary practices and on the other hand their divination techniques. Let me start with the latter: during the republic period of Rome divination from animal entrails had its importance. We know a series of similar practices from all around the world, but the Etruscan haruspicium or ‘liver divination’ may be the most well-known one. The right picture above is a liver model used for the training of future haruspexes. This practice was originating from Etruria, thus Romans also referred to it as Disciplina Etruscana. Another important aspect of their art was the building of burial mounds and the decorations of those. In the Necropolises a series of sarcophagi could be found (without further details: both cremation and skeletal burial was known amongst Etruscans) in the position seen on the left picture known as symposium-form, depicting the dead during a feast. The frescos and murals also gave a closer impression on the closeness of Death (below the right side: the bird-headed, serpent-armed Tuchulcha demon threatening Theseus) or the life in the Underworld (lower left picture: a feast amongst the Dead).

Naturally it is only an extract of the extract of Etruscan culture but it may be a sufficient illustration to see that an ancient neighbour and enemy of Rome was an important and quite complicated culture. Their complications are coming from their origins and the composition of their cultural features, underlined by the yet loosely interpreted social, political and religious world in Etruria, mixing archaic and well-developed attributes together. It is clear that the Etruscans were important in the three civilizations, serving as the base of Rome (together with Latins and Sabins), not surprisingly inspiring musicians to revitalize this ancient world.

Voltumna

Our other protagonists are Voltumna from Viterbo, whose genre could be described as ‘Etruscan metal’. The band comes from Lazio, that shares territory with Etruria thus the question ‘why the Etruscans?’ is yet answered. The band is active since 2009 with a host of change in the crew. In the current situation the band consist of three: guitars are handled since the beginning and vocals since 2018 by Haruspex (Michele Valentini), Augur Veii (Edoardo di Santo) is the drummer, while the bassist is Phersu (Emiliano Natali). The name of the band and the stage names of the members are all connected to Etruscan lore: Voltumna is the chief god of the Etruscan pantheon during the latest period of the civilization. He is a chthonic deity, maybe the ruler of the Underworld as well, his main cult could be found in present day Orivieto (Velzna/Volsini). We met the haruspexes earlier, now it is time for augury: augurs are divination specialist in the observing of the flight of birds (either Etruscan or Sabin in origin) here expanded with the name of the city of Veii (Veia). Phersu is the Etruscan word for ‘mask’ or ‘masked one’. In the ‘Tomb of Augurs’ found in Tarquinia we meet a series of figures on the murals wearing masks – either fighting with animals or acting as in a theatre – named as Phersu.  Thus the phersu are the Etruscan versions of Greek actors or the predecessors of Roman gladiators.

The band released 4 albums and a debut EP with a thematic focus on Etruscan mythology, history etc. It is strange that the record covers of Voltumna lack the representation of typical archaeological objects of their chosen culture that is a typical feature amongst bands with similar interest. Only on the debut EP we may detect directly the Chimera of Arezzo. On the other covers only reinterpreted scenes of Etruscan origin can be found: on Damnatio Sacrorum we meet hooded figures and a carcass, holding its heart in the hands of the first figure, as a kind of new interpretation of haruspicium. Disciplina Etruscana shows a series of hooded figures as well (wearing hoods is a typical for priests and other specialist working close to the Saint and Sacred).

The titles of the albums hold closer references to our topic: 1) Chimera EP shows the Chimera; 2) Damnatio Sacrorum means ‘damned sanctity’, maybe referring to pagan rituals as a whole; 3) Disciplina Etrusca was detailed above; 4) Dodecapoli is the league of 12 Etruscan cities; 5) Ciclope is in connection with the Cyclopes of Greek mythology, showing a huge, one-eyed skull on the cover as well.

The topics covered in the songs show a great variety. We meet a series of songs representing the rituals and divination techniques mentioned above (e.g. Aruspice, Disciplina Etruscana), but we meet the Etruscan-Roman conflict (Roma Delenda Est), speaking from the viewpoint of the defeated Etruscans, presenting wrath against the ruthless Romans. The twelve songs if 2017’s Dodecapoli lists the cities of the league, accompanied with historical or religious topics. Thus the opening song The Lion, the Goat and the Serpent – Arezzo once again cites our favourite chimera, In Principium Tarquinii – Tarquinia focuses on haruspicium once again. I may highlight Reading the Flames – Vulci as well, once again referring to the wars with Rome such as War of Supremacy – Perugia too, that depicts the fall of the last Etruscan city. The world of Etruscan Necropolises is revived in Itinere Inferi – Cerveteri shown above.

As in the clips and on the pictures of the band we can see, that toga-like robes turned to black are worn by the members, ornamented with red bonds, presenting the Etruscan roots of many Roman customs and cultural features. The ritual scenery of mythological metal could be witnessed in these garments as well. I would like to write a post in the future to examine the hooded-cloaked stage outfits importance in this musical scene. But turning back to our beloved Etruscans we can see on the picture below and the cover of the post that the members wear phersu masks. It is not only an atmospheric feature for a live performance, but can be seen as an essence of the band as well: a band that has an insight this deep to an ancient culture to use such attributes can be regarded as authentic in all of its forms. Despite we speak of a quite underground act, they are a quality member of the wave that can be named as ‘mythological neopagan metal’, not rewriting once again he Roman world, but focusing on what is below it, what are the foundations of it. I ask for the forgiveness of my Readers for the rather long introduction and the solid presentation of the band, but in current boundaries I did not see any importance to read all their lyrics from line to line. Those who have an interest in this approach may find easily their lyrical corpus and can sink by themselves in the Etruscan world, thus following the joyful path of investigation and discovery of a scholar!

Egy hozzászólás Új írása

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s