Írott szó / Written word 4

Imke von Helden: Norwegian Native Art – Cultural Identity in Norwegian Metal Music

Please scroll down for the English version!

Régóta adós vagyok a jelen bejegyzés témáját adó kötettel kapcsolatban, hiszen a szívemhez kifejezetten közel álló munkáról beszélünk, amelynek szerzője igen kedves ismerősöm, sőt mióta 10 évnyi internetes ismeretség után tavaly Londonban egy tematikus konferencián találkoztunk mondhatom, hogy nem csak ismerősöm, de barátom és kollégám is. Abból a szempontból is izgalmas a könyv, hogy Imke doktori disszertációjának kiadott formájáról beszélünk, amely sok kérdéssel kapcsolatban számomra is kijelöl bizonyos vonalakat, amelyek mentén majd egyszer a saját dolgozatom könyv változatát is meg lehet szerkeszteni. 2017-ben jelent meg a munka, a Zürich-i székhelyű LIT Verlag gondozásában, annak is a Skandinavistik: Sprache – Literatur – Kultur sorozatában, a 12. kötetként. Imke jelenleg egyébként a németországi Unversität Koblenz-Landau Nyelvi Központjának vezetője.

Imke von Helden: Norwegian Native ArtCultural Identity in Norwegian Metal Music

Korábbi munkássága tükrében (amely szintén skandinavisztikai témák körül forog főként a metal kultúrájában, gyakorta a vikingek és hagyományuk recepciója) nem meglepő a kötet témája, amely a norvégság fogalmát igyekszik megragadni a norvég metal bizonyos jegyei alapján. Így a címválasztás is érthető, amely egyszerre nyilvánvaló és kettős, hiszen egy norvég (viking) metal lemezre utal (Einherjer: Norwegian Native Art). Tudományterületét illetően más, a metal studies-hoz kötődő munkákhoz hasonlóan interdiszciplináris beállítottságú, amelyben egyesül az irodalom- és kultúratudomány, az identitástanulmányok és enyhén a vallástörténet.

Einherjer: Norwegian Native Art (Native North Records, 2000)

Az összesen 180 oldalt számláló munka belső felépítése is remekül szemlélteti a több lábon álló módszertant, egészen az 59. oldalig kell az olvasónak várnia, hogy a konkrét anyag analíziséhez elérjen. Öt nagy fejezetre tagolódik, amely egy rövid bevezetés után két hosszabb szakaszban fekteti le az elméleti alapokat. Ezekben a kultúra, az identitás, a nemzet fogalmai kerülnek tisztázásra és egymással összeköttetésbe, amit követ e fogalmak ráhúzása a norvégságra, mint jelenségre. A norvég kultúra bemutatása során saját nemzeti és kulturális identitásuk elemei összegzésre kerülnek, kiemelten hivatkozva a viking korból származó emlékekre, amelyek mint az az analízisből is kiderül kiemelten fontosak a norvég metal színtér számára.

A negyedik nagy fejezet tehát maga a vizsgálat az összegyűjtött anyagon. Három hangsúlyos pontja különíthető el: 1) a norvég témák megjelenése a zenekarok szövegi és képi esztétikájában, 2) ezek megjelenítése a színpadon és végül 3) a zenészek saját perspektívája a kérdéssel kapcsolatban. Az eredményeket konkrétan nyilván nem fogom elárulni, aki akarja akár Magyarországon is be tudja szeretni a Prospero-n keresztül (nekem is úgy sikerült). Ami azonban nyilván nem meglepő, hogy a tematikus vizsgálat során olyan kérdések kerülnek elő témaként, mint a természet, a pogány vallási elemek vagy a történelem (nem csak viking) reprezentációja és mindezek kontextualizálhatósága a metal világán belül. A zenészek saját véleményére fókuszáló részben is igen széleskörű a szerző érdeklődése, hiszen a motivációk mellett az általuk használt források iránt is érdeklődik, de ezeken keresztül a vallás, politika, sőt a gender kérdéseit is belefűzi a vizsgálatba. A záró fejezet végül a teljes eredmény hálózatot kívánja szembe állítani a norvég kulturális identitással, megtalálva a kapcsolódási pontokat. Külön kiemelendő, hogy a norvég dalszövegeket saját maga fordította angolra, így megnyitva az utat a nem skandinavista olvasók számára is.

Imke von Helden (a tulajdonos engedélyével)

A kötet következetesen viszi végig a vállalt célokat, világosan megalapozott módszertannal és jól látható eredményekkel. Természetesen mivel nem létezik tökéletes könyv, ezért néhány szóban érdemes e munka korlátairól is szót ejteni. Mivel doktori disszertációnak készült, ezért ahogy már fent is említettem, viszonylag hosszú bevezetéssel kezdődik, amely nem kirívó, hiszen sokféle tudományterület számára megközelíthető így a tanulmány, bár a szakemberek csoportján kívül talán kevéssé befogadható. Apró következetlenségek is felfedezhetőek benne az anyag áttekintése során, hiszen bármennyire is megokolt az élő fellépések bemutatásának rövidsége, mégis a csökevényesség nyomait mutatja. Ez természetesen nem elvesz a kötet értékéből, sokkal inkább rámutat arra a tudományos alapvetésre, hogy egy kutatást sosem lehet befejezni, csak éppenséggel abbahagyni és az aktuális eredményeket publikálni. Minden angolul tudó olvasómnak nagy szeretettel csak ajánlani tudom!

Imke von Helden: Norwegian Native Art – Cultural Identity in Norwegian Metal Music, LIT Verlag, Zürich, 2017.

English version

For long I am in debt with the book serving as the topic of current post, as this volume and its author are quite important for me. Imke, I can say is now a friend and colleague of mine since after ten years of internet friendship we could finally meet on a conference in London last year. The book is interesting for me not only of its topic but as it is the published version of Imke’s doctoral thesis that could be a lighthouse for me as well in case I can get the opportunity to publish my dissertation. The work was published back in 2017 by the Zurich based LIT Verlag, in the series of Skandinavistik: Sprache – Literatur – Kultur, giving the 12th volume for it. Recenlty Imke works as the head of Language Centre of Universität Koblenz-Landau.

Imke von Helden: Norwegian Native Art – Cultural Identity in Norwegian Metal Music

According to her previous academic works (that often revolved around Scandinavian studies topics, mainly around metal studies and the Vikings’ reception in metal) it is not a surprise that the book focuses on the Norwegianness in the Norwegian metal scene. Thus the choice of title is direct but twofold, as it refers to a Norwegian (Viking) metal record (Einherjer: Norwegian Native Art). To classify its academic field we have to keep in mind, that metal studies is an interdisciplinary movement, thus literary- and cultural studies, identity studies and history of religions can be found in the book.

Einherjer: Norwegian Native Art (Native North Records, 2000)

The structure of the book clearly represent the method of many pillars, as from the 180 pages almost 60 deal with this introduction. The book is divided into five main chapters, starting with some introductory thoughts and then giving two longer ones for the theoretical background. The concepts of culture, identity, and nation are clarified in these pages that are connected to the Norwegian situation also in a historical perspective. This historical perspective gives place for the Viking age and its reception throughout Norwegian history that is a prominent topic in Norwegian metal music.

The fourth big chapter is the analysis itself. Three main interest could be found here: 1) Norwegian topics in lyrical and pictorial aesthetics of bands, 2) the staging of these and last but not least 3) the perspective of the musicians on the question. Of course I would not publish here the results, but as it is not a surprise we can meet the themes of nature, pagan religious elements, history (not only Viking) and the context of the mentioned in the metal scene. The third chapter of the analysis, on the musicians’ opinions, has a quite wide field of interest too including the motivations of the bands, the sources they use, and their thoughts on politics, religion and even gender. The last big portion than takes a look on the whole system of results and connects it to Norwegian cultural identity. It should be highlighted, that the original Norwegian lyrics are translated by her to English, thus readers not coming from the field of Scandinavian studies can use the book as well.

Imke von Helden (with permission of the owner)

The volume reaches its goals consequently, with a well based method and clear results. As of course there could be no perfect book, thus there are some limitations to mention. Because it was written to be a doctoral thesis, thus as I mentioned above it bears a rather long introduction, that is not a speciality, as it makes the volume to be accessed by scholars of various fields. There are traces of small inconsistency during the presentation of the material: it is well based why are there only a handful of analysis of live performances, it makes the whole picture a little bit unfinished. Of course this does not take of the work’s merits, but focuses on the academic axiom that there is no researches finished, but only published in a present state. For all my readers I highly recommend it!

Imke von Helden: Norwegian Native Art – Cultural Identity in Norwegian Metal Music, LIT Verlag, Zürich, 2017.

Egy hozzászólás Új írása

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s